MAXstyrka

Allt inom kraftsport

jun
06

Man måste ha egna värderingar

Posted by Anders Axklo 0 Comment

Ofta hör man folk ange sitt förhållningssätt till andra utifrån hur motparten agerar, och dessutom som om det vore en bra sak. ”Jag är schysst mot dem som är schyssta mot mig”. Det låter väldigt fint, och är ju dessutom något som i lämplig mängd och passande naturbild marknadsförs i diverse sociala forum. Vilket också understryker att eftertänksamhet och sociala medier inte alltid går hand i hand.

Tittar man på den negativa aspekten så kan man ta som exempel att det är många som tycker att man ska vägra bygglov till moskéer i Sverige, med hänsyn till att vi inte får bygga kyrkor i muslimska länder. Är man lite korttänkt, och utan något som helst djup i sitt själsliv så kan ju det verka logiskt. Men det är faktiskt den attityden som via en brant nedåtgående spiral leder till allsköns elände, ända till fullt utblommat krig när det vill sig illa. Detta huvudsakligen eftersom man sällan är så noga med den faktiska bevisföringen, utan börjar agera efter vad man tror att motparten skulle göra, snarare än vad den faktiskt gjort.

Den gyllene regeln som finns i Bibeln, och i andra livsåskådningar lyder: ”Allt vad du vill att andra ska göra mot dig, ska du göra mot dem”. Inte vad andra gör, säger att de ska göra, eller påstås ha gjort. Framförallt inte det du tror att de kommer att göra mot dig. Det du vill att de ska göra.

Låter man sitt eget handlande styras av vad andra gör, så abdikerar man rätten att bestämma över sitt eget liv, och reducerar sig själv till en spegel av andra, istället för att vara en individ som tror på något, och står för något. Vägrar du att plocka undan på gymmet eftersom inte någon annan gör det, så har du låtit ditt handlande dikteras av stöknissarna, och så har de vunnit. Fortsätter du att trycka i dig steroider eftersom de du tävlar mot ändå gör det, så har du bytt ut den spillra av värdering du hade kvar mot en spegelbild av en knarkares. Vägrar vi muslimer att bygga moskéer i Sverige med hänvisning till att kyrkor inte tillåts i muslimska stater så har vi ju agerat i enlighet med den totalitära samhällssyn som vi påstår oss vilja motverka.

Det sägs att en i det Israeliska teamet som skulle hämta Eichmann i Sydamerika föreslog att man helt enkelt skulle skjuta honom på plats istället för att böka med att frakta honom till Israel och domstol. En tankegång som de flesta av oss spontant och känslomässigt skulle tycka vara helt rimligt. Man visste att det var han, och därmed visste man också vad han hade gjort i det motsatta läget.

Svaret som teamledaren gav efter en stunds tystnad är väldigt bra att ha i minnet varje gång du frestas att göra mot andra vad de har gjort mot dig.

”Låt oss aldrig glömma att det är skillnaden mellan honom och oss.”

Share

Leave a Reply


*


Translate