MAXstyrka

Allt inom kraftsport

aug
15

Att anklaga är inte att döma

Posted by Anders Axklo 0 Comment

Det absolut vanligaste sättet att försöka få tyst på en meningsmotståndare i vanligt förekommande vulgärdebatterande är att bemöta varje anklagelse med påståendet att man har blivit dömd på förhand. Det är föga konstruktivt av två anledningar. Dels ger det ett väldigt uppskruvat, för att inte säga infekterat, debattklimat där folk bildligt talat förskansar sig i skyttegravar och kastar argument på varandra, och dels är det helt enkelt inte sant. En anklagelse är inte en dom. Det är en mer eller mindre grundad åsikt om hur saker förhåller sig, som inte alls behöver innebära någon konsekvens för den som utsätts. Hela den demokratiska världens rättsväsende bygger på att anklagelser inte får ha konsekvens, eftersom de kan göras utan egentlig bevisning, och utan att den utsatte har kunnat bemöta dem. Så även om en anklagelse kan vara irriterande och besvärlig, så är det inte rätt att skrika att man har blivit dömd för att någon har uttryckt en åsikt om dig. Självfallet kan anklagelser gå över gränsen och bli ärekränkande, men även det måste bevisas innan det kan bli tal om dömande, i alla fall när det gäller rättsväsendet.

Nu är det ju sällan det rent rättsliga som avses när någon hävdar sig vara dömd av sina medmänniskor, då hade det säkert använts mer korrekt, och debatter hade blivit mindre infekterade och mer konstruktiva. Man kan nämligen inte bli dömd, så där rent allmänt. Man blir dömd till något. I rättsstaten kan det vara fängelse, böter, näringsförbud eller liknande. I idrottssammanhang kan man bli dömd till avstängning, förlust, poängavdrag eller något annat, beroende på vilken sport det är.

Det finns alltså två kriterier för att det verkligen ska kunna kallas att döma. Den ena är att det faktiskt finns någon form av påtvingad konsekvens. Finns ingen sådan så finns i praktiken ingen dom. Konsekvensen behöver inte vara omedelbar, men på något sätt måste den finnas där. Den andra förutsättningen för att det i praktiken ska vara en dom är att den som dömer har kapacitet att verkställa domen, eller i det här fallet, konsekvensen.

En dom kan också vara fel, orättvis, grym eller vad du vill. Om någon slår dig för att de tycker du är dum i huvudet så kan det nog kallas att döma dig, eftersom du får ta konsekvensen. Likaledes om du vägrar att handla av någon på grund av hudfärg så dömer du dem, de får ju ta konsekvensen av din rasism. Om du inte får delta i en tävling av något slag för att arrangören, rätt eller fel, tror att du är dopad, så är det en dom. Däremot är det inte en dom att någon påtalar det märkliga i att du aldrig har deltagit i någon sport där de har tester, trots att du ägnar hela livet åt träning. Det enda sättet någons uppfattning om oss kan bli en dom, är att de har fått mandat att verkställa den. Märkligt nog delar folk ofta själva ut det mandatet genom att själva ikläda sig konsekvensen.

 

Share

Leave a Reply


*


Translate