MAXstyrka

Allt inom kraftsport

jun
17

När är ett beslut fullbordat?

Posted by Anders Axklo 0 Comment

I äldre tider hade diverse religiösa instanser den obehagliga vanan att lägga sig i människors parrelationer, på ett som idag kan tyckas väldigt märkligt sätt. Nu menar jag inte på det trevliga, rådgivande sättet, utan som ett sätt att utöva politisk makt och inflytande. Äktenskapet kunde användas för att säkerställa diplomatiska och politiska förbund, och då var det ju stor vikt att just de unga tu inte själva höll på och laborerade med sin relations vara eller inte vara. Dock så fanns en slags lägsta nivå som om man understeg så kunde äktenskapet annulleras eller förklaras ogiltigt, nämligen om det ansågs ha fullbordats. Med detta menade man helt enkelt om de hade legat med varandra, en inte orimlig definition på om det var ett riktigt äktenskap eller inte.

Min poäng är att även i de farsartade charader som finns i historien så krävdes det åtminstone att ett tillkännagivet beslut låg till grund för någon bevisad handling för att gälla som beslut. Det är här vi hittar den princip som jag vill peka på. Ett beslut som inte leder till någon handling förlorar relativt snart sin giltighet, hur högtravande och officiellt man än gör det. Det här kan tyckas som rent löjligt självklart, men om du tänker efter på beslut man sett på sociala medier om inledd satsning mot någon tävling, avsikt att komma i form, förändrade vanor, mer regelbundet träning eller vad du vill så blir det ganska tydligt att det här är något som kan behöva poängteras. Inget tillkännagivande i världen, varken högljutt eller understött med träningsscheman eller dietplaner gäller som beslut om du inte faktiskt har börjat träna. Så länge du inte faktiskt gör någonting utifrån det du har bestämt så kan dina beslut med fördel förvaras i samma påse som begagnad kattsand, utan att något värdefullt går förlorat.

Omvänt kan man också säga att det faktum att man börjar göra någonting också innebär att man har fattat beslut om det, även om detta beslut inte är formulerat. Även om du aldrig har formulerat att du tycker det är ok att vara otrogen, så är du inte desto mindre otrogen när du ligger med någon annan än din partner. Det påstådda beslutet att vara trogen väger ingenting mot handlingen att vara otrogen. Beslutet att pressa dig själv för att se hur stark du egentligen klarar av att bli, eller hur långt du kan komma i din sport väger heller ingenting mot handlingen att ta till prestationshöjande knark, eftersom du då har bestämt att du inte tror att du klarar det på egen hand.

Så hur högtravande formuleringar eller handlingsplaner du än lyckas formulera så kommer de aldrig att gälla som beslut, och kommer på god grund ständigt att ifrågasättas om de inte kan påvisas ha lett till någonting. Jag är troligen själv en av de jag känner som pratar mest, och för all del även välformulerat, men jag är ytterst medveten den sanning som jag lärde mig av en skylt på en god väns kontor för många år sedan.

När allt är sagt och allt är gjort, så kommer mer att vara sagt än gjort.

 

Share

Leave a Reply


*


Translate