MAXstyrka

Allt inom kraftsport

Nu är det dags att anmäla intresse för att arrangera SSK-63kg och SSK-82kg. Öppna klassen kommer liksom tidigare att hållas i Kungsör under hösten och då kommer även Sveriges Starkaste Pensionär att koras.

Eventuella kvalplatser till internationella tävlingar är ännu inte klart.

Ansökan ska innehålla:

  • Tid och plats
  • Ansvarig arrangör, fysisk eller juridisk person. Ansvarig arrangör får tävla.
  • Lämpligt närliggande boende och eventuellt kringarrangemang, ex. festival eller marknad.
  • Eventuell mediaexponering och inspelning.
  • Tävlingsledning, domare, speaker, grenansvarig och sekretariat.

Planerade grenar och utförande. Detta ska endast vara ett förslag, det slutgiltiga grenvalet bestäms i samråd med styrgruppen.

Följande gäller:

För att ta reda på vem som är starkast bör styrkan i hela kroppen testas. Detta kan se ut på många olika sätt och strongwoman är allt annat än standardiserat. För att göra det så rättvist som möjligt för att få fram den starkaste följer här vissa stadgar som gäller för att utse Sveriges Starkaste Kvinna. Det skall minst vara sex grenar, helst sju om det är genomförbart. Detta för att göra tävlingen så rättvis som möjligt.

Alla som vill och klarar viktgränsen skall få deltaga. Sen är det upp till arrangören att ha en cut efter 2-3 grenar där de tio främsta går vidare. De första grenarna skall bestå av en statisk och en rörlig gren. En tävling ska innehålla en gren som testar presstyrkan och en gren som testar rygg/ben-styrkan, alltså någon typ av marklyft eller knäböj (om arrangören kan påvisa att det går att döma böjgrenen på ett bra och rättvist sätt.)

Startordningen till första grenen lottas fram därefter omvänd startordning där vinnaren från första grenen startar sist i andra grenen och så vidare. Till sista grenen skall den totala poängen gälla för den omvända startordningen. Vid samma slutpoäng så gäller bästa placering i grenarna enligt internationell praxis.

Grenarna som väljs måste ha förekommit i liknande form på någon av de större tävlingarna de senaste fem åren. Dessa tävlingar är Världens Starkaste man/kvinna, Europas Starkaste man/kvinna, Sveriges Starkaste man/kvinna, Arnold Strongman Classic och finalen i Strongman Champions League. Styrgruppen kommer titta på helheten i grenval, viktval och utförande, men även utförande i enskilda grenar.

15502803_1490541174307516_1861583063_oSista anmälningsdagen för att tävla är en månad före tävlingsdag och grenarna skall bli officiella senast två månader innan tävlingsdag (små förändringar får förekomma efter styrgruppens godkännande).

Om maxlyft i stockpress, apollon, traditionellt marklyft eller sten förekommer så ska de bästa resultaten protokollföras för en eventuell framtida rekordlista.

Startavgiften skall vara 300 kr och det skall ingå t-shirt och plakett/pokal/medalj till samtliga tävlande. Avgiften betalas lämpligen i förskott till arrangören senast fyra veckor före tävlingsdag.

Huvuddomaren skall godkännas av styrgruppen och ska själv ha tävlat på motsvarande tävlingsnivå (dvs. minst SSK eller SSM) eller kunna påvisa liknande kompetens.

Det ska finnas en speaker som är väl införstådd med grenarna och alla atleter ska under tävlingens gång presenteras med minst Namn, ort, och eventuella meriter. Atleter som är avstängda för doping i andra idrotter och förbund får inte deltaga.

Samtliga tävlande skall vara beredda på att skriva på ett kontrakt där de intygar följande:

  • Att de inte är dopingavstängda.
  • Att använda arrangörens t-shirt under tävlingen, prisutdelningen och i eventuell kontakt med medier rörande tävlingen.
  • Att tydligt och sakligt tala om vilken viktklass de tävlat i vid eventuella intervjuer för att undvika missförstånd.

Ansökan skickas till arrangerassk@gmail.com och bör vara inne senast 2017-03-01.

Med vänliga hälsningar Sebastian, Oskar och Josefine

stocklyftssk

Share

Leave a Reply


*


Translate