MAXstyrka

Allt inom kraftsport

Vi skrev nyligen om marijuanagymmet som snart ska öppna i USA. Enligt gymägarna finns det många träningsfördelar med att röka marijuana. Hur är det då med cigarettrökning? Kan det mot all förmodan även finnas fördelar med att besudla sina lungor med vanliga cancerpinnar? Ja, i alla fall enligt Kenneth A. Myers.

I en artikel från 2010 målar han upp cigarettrökning som ett prestationshöjande preparat, och någonting som kan hjälpa den som tränar, i synnerhet uthållighetsidrottare. Enligt artikeln kan rökning ge en långvarig ökning av hemoglobin, vilket transporterar syrgas från lungorna ut till bland annat musklerna. Där levererar hemoglobinet av sitt syre och tar med sig koldioxid. Att röka 10 eller fler cigaretter per dag ökar hemoglobinet med 3,5% i genomsnitt jämfört med icke-rökare.

De främsta fördelarna med rökning skulle vara en ökad lungvolym, viktminskning (eller motverkande av fetma) och hemoglobinökningen. För att få bästa möjliga effekt rekommenderar författaren (Myers) att man börjar röka i så tidig ålder som möjligt. Barn kan dock behöva en speciell cigaretthållare och säkerhetständare för att inte riskera att bränna sig. Han ser också gärna att man reglerar lagarna för rökning så att även yngre får möjlighet att gynnas av de positiva effekterna av rökning.

Det ska dock sägas att några av alla nackdelar med rökning är en kraftigt ökad risk för hjärtinfarkt, stroke, astma, lungcancer och strupscancer, KOL, hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodtryck och förtidig död, bland mycket annat.

Läs artikeln i sin helhet här.

Referens: Kenneth A. Myers: Cigarette smoking: an underused tool in high-performance endurance training, CMAJ December 14, 2010.

Share

Leave a Reply


*


Translate