MAXstyrka

Allt inom kraftsport

Detta är en skrivelse om vad jag tycker, tänker och önskar för Sveriges tyngdlyftning. Jag riktar mig till alla som har anknytning till vår sport dvs, Aktiva lyftare, Tränare, Domare, Funktionärer, Fd föreningsaktiva, Förtroendevalda, Föräldrar och andra intresserade.

Först skulle jag vilja belysa den fantastiska åldersbredd vår sport besitter, från unga knattar till äldre masters oavsett kön. Detta är en beaktningsvärd del av vår sport med ryck och stöt. Det visar verkligen att en tyngdlyftningsgemenskap består.

Varför gör jag då denna skrivelse? Först och främst för alla frågor jag fått om hur det skulle kunna vara bättre. Sen för att flertalet personer har pratat i falska självpåhittade antaganden. Människor som själv hittar på vad andra tycker och tänker negativt, för egen självbekräftelse. Dessa personer tycker jag att man helt enkelt inte ska lyssna på. Därför känns det mycket angenämt att göra denna skrivelse med mina egna ord.

Vi är inte så många, en relativt liten tävlingssport, som ska samsas och stötta varandra. Jag tror att alla som är inblandade alltid gör sitt bästa, för att vara så bra de bara kan. Det räcker och är utmärkt, bara det görs någonting. De som vill påverka men inte gör något annat än bara tycker, det är också ett intresse. Som senare kan övergå till ett engagemang. Vi måste hjälpa och inte stjälpa varandra. Lyssna till varandra och vara öppna för utveckling, förändring och förbättring. Framför allt att våga prova, satsa och öppna upp för olika möjligheter och idéer.

Svenska tyngdlyftningsförbundet (centralorganisationen) tycker jag ska vara ett identitetsstärkande stabilt verktyg för alla inom vår sport. Man ska känna en tillhörighet på individnivå. Alla som är med och verkar för vår sport ska göra det på frivillig basis, krav eller tvång är inte enligt mig på sin plats. Ideellt arbete uppstår genom ett intresse och ska så fortsatt vara. En rättighet till engagemang i idrottens folkrörelse har alltid funnits.

Att vi har skiljaktigheter och konflikter skapar utveckling och framsteg, att mötas och skapa förutsättningar genom kommunikation ger energi, vilja och framgång. Alla är inte lika och alla har egna värderingar och framgångsrecept, vilka också måste finnas. Man måste våga, tro och stå upp för något. Att också samtidigt vara öppen för andras åsikter och idéer är mycket viktigt för vår sports utveckling. Vi strävar efter framgång under samma tak och då är detta mycket viktigt att acceptera. Förenkla istället för att försvåra.

Att göra det enkelt brukar alltid vara skönt och befriande. Vad upplever vi idag inom vår idrott tyngdlyftning som svårt, omständigt och krångligt? Tävlingar, brist på domare, funktionärer, licenser, kostnader, uttagningar m.m. Hur kan vi göra detta enkelt? Lösning, åtgärd, prova och utvärdera.

Ex, Domare. (Ide/förslag)
Klubbdomare vid serie och klubbtävlingar. Enkel kurs via internet.
Distriktsdomare genomgången domarkurs, teori via internet, praktik på tävling med godkännande.
Förbundsdomare domarkurs STF.

Slopa kvalgränser.
Jag har aldrig gillat kvalgränser, fördömande och förkastligt. Alla som lyfter vill alltid försöka lyfta det bästa de kan. Annars skulle ingen tävla och mäta sig med varandra i mästerskap. Vi har viktklasser och ett max antal för deltagande per land vid internationella tävlingar. Vi har ett system för att mäta sig mellan viktklasser. Vid samtliga mästerskap som NM, EU, EM, VM för Ungdom, Junior och Senior.

För både herrar och damer skall alltid fulla lag vara av första prioritet. Som kvalgränser skall alltid ranking eller kvaltävling gälla. Med förfrågan till vederbörande om de vill delta, vilket bemöts med uppskattning. Detta väcker positiv konkurrens med omedelbar resultatutveckling. Kan han eller hon kan också jag. Positiv karaktär i konkurrensen blir, jaga eller bli jagad. Tävling på träning och intresse för ökade individprestationer. Vilket leder till inspiration och ökad motivation för att lyfta mer.

Vad som uppstår av detta är tillhörighet, representation, ära, gemenskap, kamratskap, kommunikation, stöd och hjälp till framsteg och positiva upplevelser. Kom ihåg att alla misslyckanden alltid är en möjlighet till framgångar. Det finns bara en rättighet för framgång, vilket är att få misslyckas. Generellt. Vi kan aldrig utesluta oreda för att folk tycker olika. Men resultat och gemenskap ska alltid vara av betydande positiv karaktär. Om någon har eller får framgång ska dennes arbete tillönskas och premieras. Hjälp till den som frågar eller söker stöd för framgång i vår sport tyngdlyftning bör också ges.

Självklarheten ligger också i de som vill, inte hos de som krävs på att utföra åtgärder. Restriktioner och regler finns tydliga och skall så efterföljas. Då sporten tyngdlyftning verkar under Riksidrottsförbundet stadgar. Samt att vi alla ska jobba extra starkt mot doping.

Det är vi tillsammans som skapar förutsättningarna till de aktiva oavsett ålder och kön. Den bästa är vinnaren vid mästerskapets arrangemang helt enkelt. Om dennes nivå bedöms som hög eller låg är egentligen inte relevant till mästerskapstecknet.

Bredden skapar toppen, toppen skapar bredden. Ju starkare grund ju högre kan vi bygga. Att börja med en begränsning av grunden kommer vi aldrig att nå upp till någon topp. Vi är tillsammans starka och ska hjälpa varandra, stötta varandra, inspirera varandra och
tro på varandra.

Det är mycket bättre att bli hjälpt än att bli stjälpt.

Tack för ordet! //Anders T Bergström

Share

Leave a Reply


*


Translate