MAXstyrka

Allt inom kraftsport

Jag liksom de flesta andra som jobbar med någon form av media är väldigt fokuserade på statistik. Hur många läser, hur många klickar, vilka klickar och varför. Den enskilde individen är inte speciellt intressant i just det här sammanhanget, utan vad som driver vilka beteende hos flest. Den stora utmaningen i det här är inte att det är komplicerat i bemärkelsen krångligt att sammanställa på grund av uträkningen är svår. Det är det i sig inte, Excel och andra fantastiska moderna verktyg löser den uppgiften galant. Nej, problemet är istället att det finns så många vitt skilda faktorer som är till synes helt oberoende av varandra som alla påverkar ett beteende.

Liksom de senast 13 åren har jag befunnit mig på Elmia, på vad som måste beskrivas som ett helt fantastiskt event. Bilsport Performance Custom Show har arrangerats i snart 50 år, och ifjol samlade eventet över 80 000 åskådare. I år stannade det på 77 000, och med en allt för enögd syn skulle man kunna påstå att det därmed var en sämre mässa i år, förändringen är ju statistiskt säker. Hade vi nu närmat oss det hela utifrån tanken att det är komplicerat så hade vi försökt att konstruera ett utvärderingssystem där mässans alla hundratals beståndsdelar bedömdes på någon slags skala för att hitta var försämringarna var. Det skulle bli ett rätt komplicerat system, inte minst informationsinhämtningen.

Nu löser det sig ju i och med Excel eller annat verktyg finns, bara man får in all information från alla kvalitetsbedömningar. Kruxet är bara att det svarar på fel fråga, eftersom betydligt fler omständigheter har inverkan på den där siffran än kvaliteten på mässan. Förra året var mässan tre dagar efter lön, idag är den tre dagar innan. Förra året var det iskallt och ganska skönt att gå runt inomhus, i år var det sol och sommarvärme och ett ypperligt tillfälle att peta ner vårlökar, hugga ved och kratta i trädgården. Ytterligare ett år har gått och drifting som sport har utvecklats ytterligare lite, och har kanske blivit en större del av mässan totalt. Det är med andra ord jättemånga faktorer som påverkar, och det går inte bara att skriva in dem i samma Excelark eftersom de inte mäts i samma enhet, eller går att ha i samma kolumn. Givet allting kanske kvaliteten i år till och med var bättre än förra året, och ändå är det 3000 färre besökare. Det vet vi inte heller, men det är en möjlighet, eftersom det hela är just komplext.

En viktig sak med statistik är att för att två olika siffror ska vara jämförbara så ska allt annat vara lika, annars vet du inte vad förändringen beror på. Det är ganska relevant när man tittar på livet i stort, och kanske träning i synnerhet. Ska du säga att du blivit starkare i axlarna av att köra stock så måste det vara det som är den enda skillnaden. Det är det troligen inte, du kanske äter bättre, tränar på en bättre tid för dig, dina barn kanske har blivit så stora att du får sova hela nätter. Eller så tycker du bättre om stock, och gör det oftare än du gjorde militärpress. Hemligheten är inte att mäta allt, utan att förstå att allt inte går att mäta.

Share

Leave a Reply


*


Translate