MAXstyrka

Allt inom kraftsport

aug
30

Det kanske inte är problem som hindrar?

Posted by Anders Axklo 0 Comment

Det finns en uppsjö av fantastiska ordstäv och talesätt i världen, och inte minst den judiska traditionen är en i det närmaste outsinlig källa av klokheter, lätt förklädda med humor. Efter som jag alltid har varit ett rätt märkligt barn så finns det en mängd som jag kommer ihåg sedan barnsben, men ett av de som är mest tillämpbart på träningsvärlden har jag inte uppmärksammat förrän helt nyligen. ”Ett problem som kan lösas med pengar är inget problem, utan en kostnad.” Det tål att begrundas en stund för att skilja på de två begreppen.

Definitionen på ett problem här måste väl anses vara något man inte vet hur man ska lösa. Vi kan nog sträcka oss till att det i det närmaste är en vedertagen definition. Det som blir frestelsen är att överanvända begreppet, eftersom ett problem inte tarvar någon handling eller åtgärd så länge man inte vet. Det är ju ingen idé att sätta igång med något om man inte vet att det är lösningen. I sig helt logiskt. Om vi däremot vet vad det är vi borde sätta igång med så kan det rimligtvis inte längre anses vara ett problem, och igångsättandet skulle kunna ske ögonaböj. Det kan däremot vara så att vi inte tycker om det vi borde sätta igång med, och därför låtsas som om vi fortfarande inte vet.

Det är här den tydliga kopplingen mellan det judiska talesättet och träningsvärlden kommer in. Så länge du inte egentligen vet varför du är tjock så är det ju inte så mycket att göra åt. Då måste du forska, läsa, fråga, kolla Youtube och söka information. Då är det ju ett problem. Om du däremot genom gedigen forskning, erfarenhet och kunskapsinhämtning skulle komma fram till den häpnadsväckande insikten att du är för tjock för att du äter mer än du gör av med, då är det faktiskt inget problem längre. Då är det helt enkelt en kostnad. Låt vara inte en i pengar, det finns i och för sig många kvacksalvare som gärna försöker påskina att det är det, men det är en kostnad i beteende. Kostnaden är uppenbar och känd, det är bara att betala det som står på prislappen om du vill ha resultatet.

Likaledes alla som liksom jag beklagar sig över att de helt enkelt är för svaga. För mig är det inte något oöverstigligt problem, men jag är inte jätteförtjust i det som står på prislappen för att förändra detta pinsamma faktum, så jag betalar inte det. Således blir jag helt enkelt inte starkare i mark. Däremot så har jag de senaste månaderna valt att betala kostnaden för att bli lite mindre tjock, och har således blivit det. Det är ingen gåta som har blivit löst, det är en kostnad som har betalats. Det är inget fel med att varken vara tjock eller klen annat än den allmänna olägenheten med att inte orka, men i de allra flesta fall så är det inte något problem att förändra det. Det är bara en kostnad.

Share

Leave a Reply


*


Translate