MAXstyrka

Allt inom kraftsport

okt
21

SSM u90 Nytt inför 2020

Posted by Cattis 0 Comment

Sveriges Starkaste Man u90

Andreas Lundberg har nu valt att kliva ner ifrån sin plats i styrgruppen för u90 och lämna över den till Cattis.

Andreas har varit en bra tillgång för klassen och kommer att finnas kvar som rådgivare även i framtiden. Årets final hade inte blivit av utan hans insats och kunskaper kring sporten.

Styrgruppen består numera av Robin Hedström som tidigare suttit tillsammans med Andreas och Cattis Sarah som arrangerade andra kvalet inför årets final samt roddade i finalen tillsammans med Robin, Elin och Andreas på Tyngre 8.

u90

I år kommer en kvalserie att hållas i u90 kategorin

Detta innebär till skillnad ifrån föregående år att det inte är de tre bästa på respektive kvaltävling som direkt kvalificerar sig till finalen. Detta är för att rättvist utse de 10 bästa i Sverige. Det bör hållas 4 kval för att utse 10 finalister till SSM u90.

Kvalserien
• Om fjolårets vinnare avstår sin plats kommer istället de 10 högst placerade ifrån kvalserien tävla på finalen
• De 10 bästa som klarar cutten i respektive kval får följande poäng:
1. 20p
2. 17p
3. 15p
4. 13p
5. 11p
6. 8p
7. 6p
8. 4p
9. 2p
10. 1p
• Vid avhopp går vi efter resultatet i kvalserien – På så sätt blir det lätt att se vilka som står som reserver
• Vid samma poäng i kvalserien, har den som har tävlat minst antal kval förtur. Vid samma antal tävlingar, har den förtur som placerat sig högst i något utav kvalen. Om det inte går att skilja dem enligt ovan, har den förtur som placerat sig högst på det tidigaste av de aktuella kvalen.

Arrangera

Skicka ansökan innehållande följande till: styrgrupp90@gmail.com

• Ansvarig arrangör (namn & kontaktuppgifter)
• Datum, plats & tid. Inkludera invägningstider samt plats/adress för tävling och invägning
• Tävlingsledare/Kontaktperson (namn & kontaktuppgifter)
• Domare
• Speaker
• Atletansvarig
• Grenansvarig/utrustning samt funktionär/roddaransvarig (namn & kontaktuppgifter)
• Sekretariat – www.Strengthresults.com ska användas
o Www.Strengthresults.com behöver man skapa konto för användning samt registrering av tävling. Via Strengthresults kan man även ta emot anmälningar. Vid godkännande av ansökan fås information kring hur man använder hemsidan för att registrera atleter, tävling & resultat.
• Förslag på närliggande boende
• Grenförslag inklusive utförande (utgå ifrån utrustningen du som arrangör har tillgång till)
o Grenvalet beslutas i samråd med styrgruppen

I Sveriges Starkaste Man ska styrkan mätas över alla olika fält. Dvs statisk – rörlig – underkropp och överkropp.

Styrkan mäts inom dessa olika delar för att kunna så rättvist som möjligt få fram Sveriges Starkaste Man.

Det har tagits fram stadgar som ska följas när man arrangerar en tävling

• Alla som vill, ska få delta oavsett tävlingsbakgrund
• Vinnaren ifrån föregående final är direktkvalad till årets final
• Styrgruppen beslutar grenval, viktval samt utförande utifrån arrangörens ansökan/förslag
• Anmälningsavgiften till kval ska vara minst 300kr (betalas i samband med anmälan)
• Sista anmälningsdatum ska sättas senast en månad före tävlingsstart
• T-shirt och deltagarplakatt/pokal/medalj ska delas till samtliga tävlande
• SSM logga ska användas
• Grenar ska vara beslutade och publiceras på http://Maxstyrka.se & Facebook senast två månader innan tävlingsstart (förändringar kan ske, men detta sker i samråd med styrgruppen)
• Domare ska ha tävlat/dömt på motsvarande nivå eller kunna påvisa liknande kompetens

Grenar
• Tävlingen ska bestå av minst sex grenar. Finalen är det sju om möjligt
• Vid fler än 10 deltagare blir det Cut efter två grenar, Då ska dessa grenar före cut bestå av en statisk och en rörlig gren
• Pressgren och en statisk gren måste ingå i tävlingen (mark el böj)
• Knäböj ska utföras enligt WSM standard. Höjden på ställning samt djupet på böjen ska anpassas efter varje enskild individ. Vid genomgång ska det informeras om individen kommer att köra high- eller lowbar böj samt ha på sig skorna som ska användas vid grengenomgången.
• Ett godkänt böj ska utföras enligt följande: Huvuddomaren ger startsignal. Efter huvuddomarens signal skall du böja knäna och sänka kroppen så att lårens översida vid höftleden (vecket) kommer under knäledens översta punkt. Därefter reser man på sig till upprätt läge. Med utlåsta knän samt höft
• Arrangören bestämmer kring användandet utav böj- och markdräkt. På finalen får markdräkt användas
• Om stockpress, apollon, marklyft eller sten ingår i grenvalet ska dessa resultat protokollföras för framtida rekordförsök
• Grenar som föreslås ska ha förekommit i liknande form inom de senaste fem åren på internationell nivå. Dessa tävlingar är Världens Starkaste man, Europas Starkaste man, Sveriges Starkaste man, Arnold Strongman Classic och finalen i Strongman Champions League
• Atlassten är obligatorisk som sista gren, antingen för reps eller serie

Startordning & Poängsystem
• Www.Strengthresults.com ska användas för att föra tävlingsprotokoll
• Startordning ska lottas fram
• Poäng som fördelas till atleterna är lika många som antalet atleter till start
o Startar 15 atleter, blir högst givna poäng 15 och lägst 1. Atleten med bästa placering får 15 poäng och atleten med sämsta placering får 1 poäng
• Efter en cut, där de 10 bästa poängtagare går vidare fördelas poängen mellan 1-10
o 10 atleter går vidare vid en cut. Högst givna poäng blir 10 och lägst 1. Atleten med bästa placering får 10 poäng och atleten med sämst placering får 1 poäng
• Startordningen inför varje gren (fram tills sista grenen) avgörs utifrån placering ifrån föregående gren. Den med sämst placering blir först ut på nästa gren och den med bäst placering sist ut.
• Inför sista grenen bestäms startordningen utifrån den totala poängställningen, inte föregående grenplacering. Atleten med minst poäng börjar och den med högst poäng blir sist ut
• Vid delad placering ska poäng plussas ihop från den placeringen atleterna landade på. Därefter delar man poängen på antalet atleter med samma placering.
• Vid samma slutpoäng blir det antalet grensegrar som avgör placering enligt internationell praxis

Facebookgrupp u90

Fotograf: Joakim Järleklint

Share

Leave a Reply


*


Translate