MAXstyrka

Allt inom kraftsport

jan
22

Arrangörer sökes SSM u90

Posted by Cattis 0 Comment

Arrangörer sökes till Sveriges Starkaste Man u90

Är du sugen på att arrangera en kvaltävling eller final i strongman så är det dags att söka nu!

u90 klassen växer och arrangörer behövs för att lyfta sporten och visa vad grabbarna går för.

Är du nyfiken på strongman? Har utrustning för att kunna arrangera? Kanske kan investera ekonomiskt eller bra på att knyta kontakter och få med dig sponsorer eller helt enkelt tycker att sporten är rolig och du vill engagera dig? Ta kontakt med oss omgående.

Hör av dig till oss via mejl styrgrupp90@gmail.com

Styrgruppen finns tillgänglig kring arrangemangets alla delar. Har vi inte svaret så tar vi reda på det tillsammans. Vi ställer mer än gärna upp som bollplank för att du ska kunna prestera som arrangör och bidra till u90 kilos klassen och dess utveckling.

Arrangera

Skicka ansökan innehållande följande till: styrgrupp90@gmail.com

• Ansvarig arrangör (namn & kontaktuppgifter)
• Datum, plats & tid. Inkludera invägningstider samt plats/adress för tävling och invägning
• Tävlingsledare/Kontaktperson (namn & kontaktuppgifter)
• Domare
• Speaker
• Atletansvarig
• Grenansvarig/utrustning samt funktionär/roddaransvarig (namn & kontaktuppgifter)
• Sekretariat – www.Strengthresults.com ska användas
o Www.Strengthresults.com behöver man skapa konto för användning samt registrering av tävling. Via Strengthresults kan man även ta emot anmälningar. Vid godkännande av ansökan fås information kring hur man använder hemsidan för att registrera atleter, tävling & resultat.
• Förslag på närliggande boende
• Grenförslag inklusive utförande (utgå ifrån utrustningen du som arrangör har tillgång till)
o Grenvalet beslutas i samråd med styrgruppen

I Sveriges Starkaste Man ska styrkan mätas över alla olika fält. Dvs statisk – rörlig – underkropp och överkropp.

Styrkan mäts inom dessa olika delar för att kunna så rättvist som möjligt få fram Sveriges Starkaste Man.

Det har tagits fram stadgar som ska följas när man arrangerar en tävling

• Alla som vill, ska få delta oavsett tävlingsbakgrund
• Vinnaren ifrån föregående final är direktkvalad till årets final
• Styrgruppen beslutar grenval, viktval samt utförande utifrån arrangörens ansökan/förslag
• Anmälningsavgiften till kval ska vara minst 300kr (betalas i samband med anmälan)
• Sista anmälningsdatum ska sättas senast en månad före tävlingsstart
• T-shirt och deltagarplakatt/pokal/medalj ska delas till samtliga tävlande
• SSM logga ska användas
• Grenar ska vara beslutade och publiceras på http://Maxstyrka.se & Facebook senast två månader innan tävlingsstart (förändringar kan ske, men detta sker i samråd med styrgruppen)
• Domare ska ha tävlat/dömt på motsvarande nivå eller kunna påvisa liknande kompetens

Grenar
• Tävlingen ska bestå av minst sex grenar. Finalen är det sju om möjligt
• Vid fler än 10 deltagare blir det Cut efter två grenar, Då ska dessa grenar före cut bestå av en statisk och en rörlig gren
• Pressgren och en statisk gren måste ingå i tävlingen (mark el böj)
• Knäböj ska utföras enligt WSM standard. Höjden på ställning samt djupet på böjen ska anpassas efter varje enskild individ. Vid genomgång ska det informeras om individen kommer att köra high- eller lowbar böj samt ha på sig skorna som ska användas vid grengenomgången.
• Ett godkänt böj ska utföras enligt följande: Huvuddomaren ger startsignal. Efter huvuddomarens signal skall du böja knäna och sänka kroppen så att lårens översida vid höftleden (vecket) kommer under knäledens översta punkt. Därefter reser man på sig till upprätt läge. Med utlåsta knän samt höft
• Arrangören bestämmer kring användandet utav böj- och markdräkt. På finalen får markdräkt användas
• Om stockpress, apollon, marklyft eller sten ingår i grenvalet ska dessa resultat protokollföras för framtida rekordförsök
• Grenar som föreslås ska ha förekommit i liknande form inom de senaste fem åren på internationell nivå. Dessa tävlingar är Världens Starkaste man, Europas Starkaste man, Sveriges Starkaste man, Arnold Strongman Classic och finalen i Strongman Champions League
• Atlassten är obligatorisk som sista gren, antingen för reps eller serie

Startordning & Poängsystem
• Www.Strengthresults.com ska användas för att föra tävlingsprotokoll
• Startordning ska lottas fram
• Poäng som fördelas till atleterna är lika många som antalet atleter till start
o Startar 15 atleter, blir högst givna poäng 15 och lägst 1. Atleten med bästa placering får 15 poäng och atleten med sämsta placering får 1 poäng
• Efter en cut, där de 10 bästa poängtagare går vidare fördelas poängen mellan 1-10
o 10 atleter går vidare vid en cut. Högst givna poäng blir 10 och lägst 1. Atleten med bästa placering får 10 poäng och atleten med sämst placering får 1 poäng
• Startordningen inför varje gren (fram tills sista grenen) avgörs utifrån placering ifrån föregående gren. Den med sämst placering blir först ut på nästa gren och den med bäst placering sist ut.
• Inför sista grenen bestäms startordningen utifrån den totala poängställningen, inte föregående grenplacering. Atleten med minst poäng börjar och den med högst poäng blir sist ut
• Vid delad placering ska poäng plussas ihop från den placeringen atleterna landade på. Därefter delar man poängen på antalet atleter med samma placering.
• Vid samma slutpoäng blir det antalet grensegrar som avgör placering enligt internationell praxis

Share

Leave a Reply


*


Translate