MAXstyrka

Allt inom kraftsport

Nu söker vi en arrangör som kan ta efter 2019 års lyckade arrangemang i Sundsvall, för att ta det vidare in i 2020. Master SSM fyller många härliga funktioner och en av dessa är ju att det finns Atleter som tävlat i många år och som fortsätter att utvecklas även då många anser att åldern börjar bli ett problem för den fysiska förmågan.

Om du är intresserad av att vara med i denna utveckling och vill arrangera Master SSM så tveka inte att maila dig till info@maxstyrka.se. Vi har redan intresserade, men det kan vara skoj om vi får till denna tävling även på andra platser i Sverige så att vi kan bygga upp ett intresse för både publik och nya Atleter, det finns många starka ” gubbs” där ute med starka nypor och en brutalt stark rygg.

För att vi ska hålla en bra standard även i Master klassen så är det viktigt att vi har ett reglemente för arrangör och atleter där vi följer ett signum för Sveriges starkaste man .

Arrangera
Skicka ansökan innehållande följande till: info@maxstyrka.se

• Ansvarig arrangör (namn & kontaktuppgifter)
• Datum, plats & tid samt plats/adress för tävling och invägning
• Tävlingsledare/Kontaktperson (namn & kontaktuppgifter)
• Domare
• Speaker
• Atletansvarig
• Grenansvarig/utrustning samt funktionär/roddaransvarig (namn & kontaktuppgifter)
• Förslag på närliggande boende
• Grenförslag inklusive utförande (utgå ifrån utrustningen du som arrangör har tillgång till)
o Grenvalet beslutas i samråd med styrgruppen

TILLÄGG Mater: För att få delta måste du fylla 40 år under samma år som tävlingen går. Dvs inför MSSM 2020 ska du vara tidigast förr 1980.

I Sveriges Starkaste Man ska styrkan mätas över alla olika fält. Dvs statisk – rörlig – underkropp och överkropp.

Styrkan mäts inom dessa olika delar för att kunna så rättvist som möjligt få fram Sveriges Starkaste Man.

Det har tagits fram stadgar som ska följas när man arrangerar en tävling

• Alla som vill, ska få delta oavsett tävlingsbakgrund
• Anmälningsavgiften till kval ska vara minst 300kr (betalas i samband med anmälan)
• Sista anmälningsdatum ska sättas senast en månad före tävlingsstart
• T-shirt och deltagarplakatt/pokal/medalj ska delas till samtliga tävlande
• SSM logga ska användas
• Grenar ska vara beslutade och publiceras på Maxstyrka.se & Facebook senast två månader innan tävlingsstart (förändringar kan ske, men detta sker i samråd med styrgruppen)
• Domare ska ha tävlat/dömt på motsvarande nivå eller kunna påvisa liknande kompetens

Grenar
• Tävlingen ska bestå av minst sex grenar
• Vid fler än 10 deltagare blir det Cut efter två grenar, Då ska dessa grenar före cut bestå av en statisk och en rörlig gren
• Pressgren och en statisk gren måste ingå i tävlingen (mark el böj)
• Knäböj ska utföras enligt WSM standard. Höjden på ställning samt djupet på böjen ska anpassas efter varje enskild individ. Vid genomgång ska det informeras om individen kommer att köra high- eller lowbar böj samt ha på sig skorna som ska användas vid grengenomgången.
• Ett godkänt böj ska utföras enligt följande: Huvuddomaren ger startsignal. Efter huvuddomarens signal skall du böja knäna och sänka kroppen så att lårens översida vid höftleden (vecket) kommer under knäledens översta punkt. Därefter reser man på sig till upprätt läge. Med utlåsta knän samt höft
• Arrangören bestämmer kring användandet utav böj- och markdräkt
• Om stockpress, apollon, marklyft eller sten ingår i grenvalet ska dessa resultat protokollföras för framtida rekordförsök
• Grenar som föreslås ska ha förekommit i liknande form inom de senaste fem åren på internationell nivå. Dessa tävlingar är Världens Starkaste man, Europas Starkaste man, Sveriges Starkaste man, Arnold Strongman Classic och finalen i Strongman Champions League

Startordning & Poängsystem
• Startordning ska lottas fram
• Poäng som fördelas till atleterna är lika många som antalet atleter till start
o Startar 15 atleter, blir högst givna poäng 15 och lägst 1. Atleten med bästa placering får 15 poäng och atleten med sämsta placering får 1 poäng
• Startordningen inför varje gren (fram tills sista grenen) avgörs utifrån placering ifrån föregående gren. Den med sämst placering blir först ut på nästa gren och den med bäst placering sist ut.
• Inför sista grenen bestäms startordningen utifrån den totala poängställningen, inte föregående grenplacering. Atleten med minst poäng börjar och den med högst poäng blir sist ut
• Vid delad placering ska poäng plussas ihop från den placeringen atleterna landade på. Därefter delar man poängen på antalet atleter med samma placering.
• Vid samma slutpoäng blir det antalet grensegrar som avgör placering enligt internationell praxis

Share

Leave a Reply


*


Translate