MAXstyrka

Allt inom kraftsport

okt
30

Snitslad bana är inte överskådlig

Posted by Anders Axklo 0 Comment

Varje år när vi förbereder jaktsäsongen så delar vår eminente jaktledare upp marken i delar så att alla får någon bit att ansvara för när det gäller passröjning, utsättning och snitsling. Snitsling, alltså att med plastband märka ut den väg man ska gå ut till pass är nödvändigare än man kan tro.

Även för den som varit ofta på marken så ser terrängen rätt annorlunda ut beroende på årstid, och dessutom växer det ju i naturen, så den årliga uppdateringen är verkligen nödvändig.

När snitslad, eller utstakad för den delen, används som talesätt om hur ett liv eller en karriär ter sig så används det ofta i mitt tycke lite fel, nämligen för att beskriva att man ser sin väg förberedd från början till slut. För den som har försökt att ta sig ut på pass efter snitslar så är det uppenbart att det verkligen inte är upplevelsen. Orsaken att snitslar behövs är för att du inte ser hela vägen.

Ett tvärsäkert sätt att inte komma vidare ut på pass är nämligen att stå still och försöka se hela vägen fram, eller ens fler snitslar. För att komma dit du vill måste du helt enkelt acceptera att gå fram till nästa snitsel och där titta efter nästa. Vägrar du att gå ett håll innan du ser fler snitslar så blir du stående.

Här uppstår en balansgång mellan behovet av att ta sig framåt, och min motvilja mot att sätta upp mål, om vi nu hoppar från den faktiska jaktmarken och använder resonemanget som metafor. Att jag inte vill sätta upp mål beror på att jag inte tycker att man är framme för att man är vid nästa plastband, det sitter bara där för att markera riktning. Men för att se nästa steg i riktningen så måste du fram dit.

Överfört till träning så är det ingen idé att börja rita upp kurvan till 200 i bänk från ett max på 80, det blir för långt mellan snitslarna. Ta dig fram till 100, och se vad som syns därifrån. Det kommer inte att vara plastband som någon annan har satt upp, men det kommer att vara känsla, träningsmotivation, tidsåtgång och annat inom dig. Kanske sitter nästa snitsel vid 150 kilo, kanske vid 120, men det vet du inte förrän du har kommit fram till 100-snitseln. Att du ska fram dit gör inte det till ett mål, bara en plats där du ser vidare framåt.

När man är ute på jaktmarken så finns det en slutmålsättning där man ska stanna, nämligen där skylten sitter. En plats som är förvald, kanske till och med utrustad med torn eller liknande, inte för sin egen skull bara för att ha nått dit, utan för att vara den absolut bästa platsen att lyckas med det som är hela syftet. I jakten är det oundvikligen att skjuta något. Vad det är i ditt liv vet bara du, men det är inte att ta sig fram till fler snitslar för sakens egen skull.

Share

Leave a Reply


*


Translate