MAXstyrka

Allt inom kraftsport

Nu är det hög tid att skicka in en intresseanmälan om man vill arrangera ett kval eller final i Sveriges Starkaste Man 2021 i den öppna klasen! Även i år uteblir kvalserien, så topp-3 (av de som inte redan är kvalade) från varje kval får en plats i finalen. Finalen kommer äga rum någon gång under hösten, förhoppningsvis en “riktig” final med publik.

För att tävlingarna ska bli så jämna och rättvisa som möjligt har styrgruppen tagit fram några stadgar. För att ta reda på vem som är starkast så ska styrkan i hela kroppen testas. Detta kan se ut på många sätt och strongman är allt annat än standardiserat. För att göra det så rättvist som möjligt för att få fram den/de starkaste och för att följa de få riktlinjerna som finns på de stora internationella tävlingarna så kommer här vissa stadgar som gäller i tävlingarna för att utse Sveriges Starkaste Man:

 • I kvalen samt finalen ska det vara minst sex grenar och i finalen helst sju grenar om det är genomförbart. Detta för att göra tävlingarna så rättvisa som möjligt.
 • En tävling ska innehålla en gren som testar presstyrkan, och en gren som testar rygg/ben-styrkan, alltså någon typ av marklyft eller knäböj (om arrangören kan påvisa att det går att döma böjgrenen på ett bra och rättvist sätt).
 • Grenarna som väljs i tävlingen måste ha förekommit på någon av de större tävlingarna de senaste fem åren. Dessa tävlingar är Världens Starkaste Man, Europas Starkaste Man och Arnold Strongman Classic. Styrgruppen kommer att titta på helheten i grenvalet så att styrkan i hela kroppen testas och vid behov komma med förslag till korrigeringar.
 • Blir det fler än tio tävlande på en kvaltävling så blir det en cut efter två grenar där de tio bästa får fortsätta. De två första grenarna ska då bestå av en rörlig gren och en statisk (press eller mark/böj) gren.
 • Den sista anmälningsdagen för att tävla i kvalen är fyra veckor innan tävlingsstart, och grenarna ska bli officiella två månader innan tävlingen äger rum.

I övrigt gäller följande riktlinjer som är att se som en lägstanivå:

 • Tävlingströjor ska finnas till alla tävlande och pokaler ska finnas till samtliga som klarat kvalcuten och till samtliga finalister.
 • All information kring Sveriges Starkaste Man ska finnas att läsa på MAXstyrka.se.
 • Alla kval och final ska filmas och läggas upp på exempelvis Youtube efter respektive tävling.
 • Prispengar är eftersträvansvärt, men inget måste.
 • På finalen ska alla tävlande erbjudas boende i samband med finalen och även en bankett efter tävlingen.

För er som är intresserade av att arrangera ett kval eller finalen i den öppna klassen så vill styrgruppen nu ha in en intresseanmälan innehållande följande:

 • Tid och plats.
 • Ansvarig arrangör, denne får tävla men det är inte att föredra.
 • Lämpligt närliggande boende och eventuella kringarrangemang i området, ex. festival eller marknad.
 • Ekonomiska förutsättningar, prispengar, boendekostnad med eventuell rabatt, eventuell bankett m.m.
 • Eventuell mediaexponering och inspelning.
 • Tävlingsledning och sekretariat.
 • Huvuddomare och eventuellt assisterande domare. Dessa ska ha tidigare erfarenhet av att döma strongman och själva ha tävlat på SM-nivå inom sporten.
 • Planerade grenar, inklusive eventuella kvalgrenar, och genomförande av dessa. Detta ska endast vara ett förslag, det slutgiltiga grenvalet bestäms i samråd med styrgruppen.

Er intresseanmälan att arrangera ett kval eller finalen 2021 i den öppna klassen ska vara inskickad till info@maxstyrka.se senast den 31 mars, och arrangörer kommer att utses så fort som möjligt därefter.

Styrgruppen för Sveriges Starkaste Man i den öppna klassen består av Johannes Årsjö och Anders Johansson.

Share

Leave a Reply


*


Translate