MAXstyrka

Allt inom kraftsport

okt
08

Är det skickligt att ha tur?

Posted by Anders Axklo 0 Comment

Som jag har förstått så är det i stora delar av Asien så att tur i princip betraktas som en personlig egenskap, lika eftersträvansvärd som skicklighet eller kompetens. Jag har inte närmare fördjupat mig i om det är hörsägen eller verkligen sant, det är hur som helst en intressant tanke. Jag tvivlar dock på att det verkligen går att fastställa att någon mätt över livet har mer tur än andra, i alla fall på individnivå. I ett större perspektiv är det naturligtvis många som har mer tur än andra, genom att vara födda i rika, fredliga länder, hellre än fattiga krigsdrabbade. På individnivå så är jag nog mer benägen att tro att det varierar för alla, någon egentlig Alexander Lukas tror jag inte finns.

Däremot så tror jag att det finns stora skillnader i hur vi förvaltar den tur vi ändå har. I vår värld är det ganska tydligt i fråga om genetik, träningsförutsättningar och annat som kan tänkas påverka vår utveckling, men för att göra det riktigt tydligt vill jag exemplifiera med poker.

Det är rätt tydligt att det finns folk som är olika bra på att spela poker, inte minst syns det på att det finns pokerproffs som livnär sig på det hela, och att samma folk stiger uppåt i stora turneringar gång efter annan. Eftersom turen, eller slumpen om så vill, styr vilka kort man får på hand och vilka som vänds upp på bordet så kan det inte gärna vara skillnaden. Ingen spelare kan styra vilka kort som dyker upp. Det man däremot kan styra är vad man investerar i vilket läge. Hur mycket man lägger i potten, helt enkelt. En duktig spelare kan dessutom styra vad andra lägger i potten, och därmed hur mycket som finns att vinna.

Jakt är ett annat intresse jag har där principen återkommer. Man kan inte styra vilka lägen man får, eller om man får vilt i pass, annat än marginellt genom att vara tyst och tänka på vinden. Ändå finns det ofta ett mönster i vem som fäller mycket vilt, och vem som inte gör det. Hos bra jägare smäller det när läge uppstår.

Överfört till vår värld så kan vi inte kontrollera vår genetik. Små händer är svåra att få större, och korta muskler blir sämre rent biomekaniskt för det mesta som har med styrka att göra. Det kan vi inte påverka. Däremot så kan vi påverka hur mycket som ligger i potten, hur mycket vi själva satsar, och också hur mycket andra satsar. Alla strongmanatleter är olika bra på olika grenar, och vet man att en tävling innehåller riktiga skitgrenar för de egna förutsättningarna, så är det kanske inte där man ska lägga säsongens fokus. Jag menar inte att man inte ska delta, men man kanske inte ska gå all in för säsongen. Allt detta om man bara siktar på maximal framgång, vill man bara vara med så spelar det ingen roll., då är det bara att elda på.

Så nej, det är inte skickligt att ha tur. Däremot så är det skickligt att se till att man får utdelning när man har tur, och oskicklighet att låta det rinna mellan fingrarna när det väl händer.

Share

Leave a Reply


*


Translate