MAXstyrka

Allt inom kraftsport

jan
24

Mindre åker och mer fruktträdgård

Posted by Anders Axklo 1 Comment

Vi lever i en tid som nästan mer än något annat är präglad av behovet av omedelbar tillfredsställelse. Vi har allt mindre tålamod med sådant som tar lång tid för att ge utdelning, med effekten att vi lever ur hand i mun på väldigt många områden i livet. Inom finans- och näringsliv talar man om kvartalsekonomi, där allt som inte syns i nästa kvartalsrapport är av väldigt lite intresse. Det leder i sin tur till att man satsar alla sina resurser på sådana åtgärder som ger maximalt resultat i nästa kvartalsrapport, eller ännu värre, månadsrapport. Det stora problemet med att leva med den synen är att maximal utdelning nu gör att inget finns kvar på tillväxt till nästa tillfälle.

Tittar vi på de som ägnar sina liv åt den otacksamma uppgiften att producera mat åt oss alla så kan det här närmast liknas vid att odla bara ettåriga grödor. Man planterar vid ett tillfälle, ser till det under en kort tillväxtscykel, och skördar sedan allt på en gång. Det kan bli en rätt ansenlig skörd, men sedan är det slut. Ska man ha ut mer måste man börja om hela processen igen, dessutom med ett antal mellansteg innan det ens går att så nästa gång.  Det är väldigt arbetsamt.

Nu är det ju så att vi äter och dricker en hel del som inte låter sig produceras på det sättet. Nästan all frukt kräver betydligt längre tid innan det blir någon skörd att tala om, men sedan kommer det vackra med det som är flerårigt. När ett fruktträd väl har burit frukt så sågar man inte ner det för att plantera om nästa år. Det fortsätter att bära frukt år efter år, utan att man behöver börja om varje gång man har skördat.

Nästan alla har väl någonstans i sitt liv något äpple- eller plommonträd som man har ätit ifrån sedan man var liten. Det finns vinrankor som är över 100 år gamla i kommersiellt bruk, och olivträd ska vi inte ens prata om.  Javisst är det en del arbete under tiden, men det är det med de kortsiktiga ettåriga projekten också. Den stora skillnaden är kanske inte i underhållsarbetet, utan det faktum att någon hade tålamod att plantera, vårda och odla något ett tag innan de krävde något resultat.

När du tittar på hur du lägger upp din träning, och för all del ditt liv överhuvudtaget, så gör det med en medvetenhet att ettåriga satsningar tar slut efter skörden. Vill du ha ut så mycket som möjligt på så kort tid som möjligt så kommer du hela tiden att få börja om efter skörden. Om du däremot bildligt talat kan tänka dig att plantera och vattna något som inte behöver bära frukt de första åren, så kan det vänta ganska många år av plommonmumsandet i framtiden. Det är rätt skönt att ha en grundkondition och grundstyrka som kommer ifrån ett sedan länge planterat träningsbeteende som du inte krävde omedelbart resultat av. Dessutom är det trevligare att leva i en trädgård än på en åker.

Share

One Response so far.

  1. Holly skriver:

    Bra inlägg:)

Leave a Reply


*


Translate