MAXstyrka

Allt inom kraftsport

jan
28

All samexistens är inte win-win

Posted by Anders Axklo 0 Comment

När jag tänkte på det jag ville avhandla i den här krönikan så avsåg jag att göra mig märkvärdig med att förklara skillnaden mellan symbios och parasitism. Som tur var gav jag mig in på Wikipedia, eftersom det inte alltid är så att jag kan allting jag skriver om utan att kolla upp det.

Det visar sig att parasitism egentligen är en form av symbios, och det finns flera andra. Det vi egentligen menar när vi säger symbios är något som kallas mutualism, alltså när båda parter har fördelar av samspelet. Här finns till exempel kvällstidningar och dokusåpor, blommor och bin, och för att komma till vårt område, elitidrott och breddidrott.

Man skulle också kunna argumentera att amatöridrott och proffsidrott hör hemma här, men då börjar vi att närma oss det jag vill komma åt. Väldigt många tävlingar inom mindre idrotter som armbrytning och strongman som definierar sig som proffstävlingar fokuserar enbart på det egna projektet, och inte hur det påverkar någon annan. Det behöver inte betyda att det är något dåligt.

Det finns mellansteg inom gruppen symbioser där den ena parten gynnas, och den andra bara påverkas obetydligt, positivt eller negativt. Det heter kommensalism, för er som inte vill googla själva.

Märk väl att den som påverkas obetydligt ändå är en förutsättning för att den andre ska lyckas. Så tycker jag att det oftast är inom idrotten. Att det finns en organiserad rörelse med förbund, föreningar och utövare är förutsättningen för tillfälliga projekt. När projekten blir bra tillför de värde till de som utnyttjas genom fler tävlingstillfällen, bättre utveckling och allt vad de månde vara. Ofta påverkas huvudrörelsen bara obetydligt, och det är också helt ok.

Parasitism däremot är när den man lever i symbios med skadas av samexistensen. Strongman som skapades som renodlad TV-underhållning har vid några tillfällen i historien sett exempel på rent parasiterande. Man tar ett värde som skapas av någon annan och drar nytta av det utan att bry sig om att denne andre skadas. För tydlighetens skull ska jag säga att det är mer den internationella historien jag menar, den svenska strongmanscenen är inte riktigt så stor.

Man kan hävda att det här är den starkes rätt, men det är ett rejält feltänk. En parasit är nämligen inte självförsörjande, den måste skada något annat för att klara sig, och förstör därmed sin egen livsförutsättning och måste sedan förstöra mer om den ska fortleva.

I naturen är det här inte medvetna val, men sådana kan ju vi människor göra. Att göra saker i symbios med andra är en nödvändighet, Wikipedia påstår att neutralism när parter samverkar men är helt opåverkade av varandra i princip inte finns. Det har i alla fall inte kunnat bevisas.

Om nu vår klubb, tävling, träningssatsning, idrott oundvikligen påverkar andra och påverkas av andra, så känns det väl trevligare att det vi gör gynnar flera? En medveten tanke räcker långt, och vi slipper skapa parasiter som förstör sin egen livsmiljö.

Share

Leave a Reply


*


Translate