MAXstyrka

Allt inom kraftsport

mar
04

Man väljer inte vilka beslut man fattar

Posted by Anders Axklo 0 Comment

I kraft av ålder och intresse så har jag numera några olika styrelseuppdrag, utöver det att jag också sitter i en beslutande ledningsgrupp på mitt arbete. De som inte deltar i något arbete av det slaget tycks ibland tro att innebörden av att man sitter på någon form av beslutsmandat är att man bestämma vad man vill. Det finns säkert de som gör det, men det är inte så ett väl fungerande beslutsarbete fungerar. När jag ibland får den direkta frågan om vi kan bestämma vad vi vill, så brukar jag vara övertydlig och säga att vi inte bestämmer något. Det gör verkligheten och förutsättningarna, och vi bara drar slutsatserna och formulerar dem.

När jag letar i tanken efter något som kan fungera som metafor för det här så landar jag på min hatkärlek Excel. Kalkylprogrammet som ingår i Microsoft Office, och som är i det närmaste oändligt användbart för den som behärskar det, och lika oändligt frustrerande för den som inte gör det. Jag behärskar det inte, men jag vet att inget dyker upp i en ruta av sig själv. Det kommer från någon annan information, och hur den relaterar till övrigt. Det här innebär ibland att man har ett jättesnyggt kalkylblad, och så ska man bara ändra en liten grej,och när man gör det så ändras plötsligt allt möjligt, och allt blir kaos.

Det här beror på att Excel, precis som en fungerande beslutsprocess, tar hänsyn till alla kända fakta och hur de är sammankopplade. Man kan inte ändra en grej och tro att det inte ska påverka annat. I Excel kan man klicka på en ruta för att få vilken formel som är kopplad till det man försöker ändra, innan man ändrar något.

Styrelsearbete och beslutsprocesser går i mångt och mycket ut på att bildligt talat klicka på den där rutan när det kommer upp idéer och förslag. Vilka andra saker påverkas av det här? Kommer det att dyka upp en annan siffra i en annan ruta om vi ändrar den här? Om vi vill att den här siffran ska dyka upp i rutan längst ner, vad måste vi ändra i de andra? Det går nämligen inte bara att radera i den rutan och skriva den siffran man vill ha, för då hotar det där kaoset jag nämnde.

Att det är så här styrelsearbete och seriöst beslutsfattande går till innebär inte att det inte blir fel ibland. Man kan ha skrivit in fel siffror, det kan saknas data för att det ska gå att komma fram till rätt slutsats, eller så kopplar man ihop områden som kanske inte har med varandra att göra. I de styrelser jag sitter händer allt detta, däremot händer det inte att vi helt enkelt skrev in den siffra vi tyckte. Det är inte så det går till.

Nästa gång du av mer eller mindre begripliga skäl är frågande inför något beslut som har fattats av någon instans som påverkar dig, så försök att ha lite förståelse. Det är nästan aldrig att en styrelse bara har valt något, det är helt enkelt det man har kommit fram till när man efter bästa förmåga har matat in och kopplat ihop allt man känner till i systemet. Beslutet är då det som dyker upp i nedersta rutan, inte det som föll styrelsen i smaken.

Share

Leave a Reply


*


Translate